• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Vaste verzorging van financiële administraties voor diverse MKB

Wij nemen de verzorging van uw financiële administratie uit handen, zodat u zich kunt blijven richten op uw core business. Maandelijks of 3-maandelijks rapporteren wij over uw financiële stand van zaken en aan het einde van het jaar maken wij de jaarrekening voor u op.

De financiële administratie bestaat o.a. uit:

  • verzamelen en sorteren van financiële stukken
  • invoeren van de financiële stukken op juiste grootboekrekeningen
  • aanleveren van overzicht debiteuren en crediteuren
  • aanleveren van maand- en/of 3-maands rapportages
  • aanleveren en eventueel verzorgen van aangifte omzetbelasting, loonheffing en vennootschapsbelasting
  • aanleveren van jaarrekening
  • adviseren in bijvoorbeeld kostenreductie