• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Sr. Business Adviseur

Voor Gemeente Amsterdam, afdeling Werk en Re-integratie, is een nieuw werkproces geïmplementeerd zodat er een goede aansluiting gemaakt kon worden met de Participatiewet. Aan de hand hiervan is een grote hoeveelheid data beschikbaar gekomen waarmee de organisatie efficiënter en effectiever gestuurd kan worden. Om hierover te kunnen rapporteren is een zeer uitgebreid dashboard ontworpen.

 • quickscan werkprocessen
 • ontwikkeling nieuw werkproces
 • implementatie nieuw werkproces
 • data mining
 • data analyse
 • ontwikkeling database
 • ontwikkeling dashboard
 • rapporteren aan uitvoering, management, directie & wethouder